Acceptació de les condicions d'ús

1. Descripció del Servei. WishFinger.com és un servei de publicació web (el 'Servei'). L'usuari serà responsable de totes les activitats que es realitzin amb el seu nom d'usuari i de protegir la seva contrasenya. L'usuari comprèn i accepta que el Servei es proporciona TAL QUAL i SEGONS ESTIGUI DISPONIBLE. WishFinger.com renuncia a tota responsabilitat i obligació quant a la disponibilitat, la puntualitat, la seguretat o la fiabilitat del Servei o de qualsevol altre programari client. WishFinger.com també es reserva el dret de modificar, suspendre o cancel•lar el Servei amb o sense avís en qualsevol moment i sense cap obligació envers l'usuari.

2. Ús apropiat. L'usuari accepta que és responsable del seu propi ús del Servei, dels missatges que creï i de les conseqüències que se'n puguin derivar. També accepta que utilitzarà el Servei observant totes les lleis, normes i regulacions locals, estatals, nacionals i internacionals aplicables, incloses les lleis relatives a la transmissió de dades tècniques exportades des del país de residència de l'usuari i totes les lleis de control d'exportacions del pais de residència.

L'usuari accepta complir les Normes de contingut de WishFinger.com i les normes i restriccions que contenen. Tot i que possiblement us ho notifiquem quan es facin canvis importants a les Normes de contingut de WishFinger.com, hauríeu de revisar-ne periòdicament l'última versió. WishFinger.com, a la seva exclusiva discreció, pot modificar o revisar les Normes de contingut de WishFinger.com en qualsevol moment, i l'usuari accepta que aquestes modificacions o revisions seran vinculants per a ell.

La infracció de qualsevol dels aspectes anteriors, incloses les Normes de contingut de WishFinger.com, pot comportar la rescissió immediata d'aquest Acord i pot sotmetre-us a sancions i a altres conseqüències legals. WishFinger.com es reserva el dret, però no tindrà cap obligació al respecte, d'investigar l'ús que feu del Servei per tal de (a) determinar si s'ha produït una infracció de l'Acord o (b) complir amb les disposicions de qualsevol llei, regulació, procés legal o sol•licitud governamental aplicable.

Molt del contingut de WishFinger.com.com, inclòs el contingut de missatges concrets, es proporciona per la persona o les persones que han creat aquests missatges i és responsabilitat seva. WishFinger.com no supervisa el contingut de WishFinger.com, i no es responsabilitza d'aquest contingut. En comptes d'això, WishFinger.com només proporciona accés a aquest contingut com a servei per als usuaris.

Per la seva pròpia naturalesa, WishFinger.com.com poden tenir material ofensiu, perjudicial, imprecís o inapropiat, o, en alguns casos, missatges que s'han etiquetat malament o que són enganyosos per qualsevol altre motiu. Esperem que l'usuari tindrà precaució, utilitzarà el sentit comú i farà un judici adequat en utilitzar WishFinger.com.com.

WishFinger.com no dóna suport, recolza, representa ni garanteix la veracitat, l'exactitud ni la fiabilitat de les comunicacions enviades mitjançant el Servei ni dóna suport a cap de les opinions expressades mitjançant el Servei. L'usuari accepta que si confia en el material publicat mitjançant el Servei, ho farà al seu propi risc.

3. Privadesa. Com a condició per usar el Servei, l'usuari accepta les condicions de les Normes de privadesa de WishFinger.com, que es poden actualitzar cada cert temps, tal i com apareixen a la versió més recent que hi hagi en el moment de fer-ne ús. L'usuari accepta que WishFinger.com pot accedir o revelar la seva informació personal, inclòs el contingut de les seves comunicacions, si està obligat a fer-ho per complir amb un procés legal vàlid o sol•licitud governamental (com ara una ordre de registre, una citació a dia cert, un estatut o un manament judicial) o per qualsevol altra raó indicada en aquestes Condicions d'ús i a les Normes de privadesa de WishFinger.com generals. La informació personal recopilada per WishFinger.com es pot emmagatzemar i processar al pais de residència o a qualsevol altre país on WishFinger.com Inc. o els seus agents tinguin instal•lacions. En utilitzar el Servei, l'usuari atorga el seu consentiment a aquests tipus de transferències d'informació fora del seu país.

4. Pràctiques generals d'ús i emmagatzematge. L'usuari accepta que WishFinger.com no té cap responsabilitat ni obligació per l'eliminació o la incapacitat d'emmagatzemar o transmetre Contingut i qualsevol altra comunicació mantinguda pel Servei. WishFinger.com es reserva el dret de crear límits quant a l'ús i l'emmagatzematge a la seva exclusiva discreció i en qualsevol moment amb o sense avís.

5. Contingut del Servei. WishFinger.com no es responsabilitza de cap manera pel contingut de tercers (inclosos, entre altres, virus o altres funcions inhabilitants), ni tampoc no té cap obligació de supervisar aquest contingut de tercers. WishFinger.com es reserva el dret en tot moment de suprimir o refusar la distribució de contingut al Servei, com ara contingut que infringeixi les condicions d'aquest Acord. WishFinger.com també es reserva el dret d'accedir, llegir, conservar i revelar qualsevol tipus d'informació que cregui raonablement necessària per (a) satisfer qualsevol llei, regulació, procés legal o sol•licitud governamental aplicable, (b) aplicar aquest Acord, inclosa la investigació de possibles infraccions de l'Acord, (c) detectar, impedir o tractar de qualsevol altra manera problemes tècnics, de seguretat o de frau, (d) respondre a les sol•licituds de suport tècnic per part dels usuaris, o (e) protegir els drets, la propietat o la seguretat de WishFinger.com, dels seus usuaris i del públic. WishFinger.com no es farà responsable ni tindrà cap obligació per l'exercici o el no exercici dels seus drets contemplats en aquest Acord.

6. Drets de propietat intel•lectual. Drets de propietat intel•lectual de WishFinger.com. L'usuari accepta que WishFinger.com és el propietari de tots els drets, titularitats i interessos del Servei, inclosos tots els drets de propietat intel•lectual (els 'Drets de WishFinger.com'). Els Drets de WishFinger.com estan protegits per la legislació relativa a la propietat intel•lectual . Per tant, l'usuari accepta que no copiarà, reproduirà, alterarà, modificarà ni crearà treballs derivats a partir del Servei. També accepta que no utilitzarà cap robot, aranya ('spider') ni cap altre dispositiu automatitzat ni procés manual per supervisar ni copiar el contingut del Servei. Tal com es descriu a continuació, els Drets de WishFinger.com no inclouen el contingut de tercers que s'utilitza com a part del Servei, inclòs el contingut de les comunicacions que apareixen al Servei.

Els vostres drets de propietat intel•lectual. WishFinger.com no reivindica cap propietat ni control del Contingut enviat, publicat o visualitzat per l'usuari als serveis de WishFinger.com o mitjançant aquests serveis. L'usuari o un tercer, segons correspongui, conserva totes les patents, marques comercials i copyrights quant al Contingut enviat, publicat o visualitzat per l'usuari als serveis de WishFinger.com o mitjançant aquests serveis, i l'usuari es responsabilitza de la protecció d'aquests drets, segons correspongui. En enviar, publicar o visualitzar Contingut als serveis de WishFinger.com o mitjançant aquests serveis, pensats per estar disponibles per al públic general, atorgueu a WishFinger.com la llicència mundial, no exclusiva i lliure de regalies o cànons, per reproduir, publicar i distribuir aquest Contingut als serveis de WishFinger.com per tal de visualitzar i de distribuir aquests serveis de WishFinger.com. A més, WishFinger.com es reserva el dret de refusar l'acceptació, publicació, visualització o transmissió de Contingut a la seva exclusiva discreció.

L'usuari manifesta i garanteix que té tots els drets, poders i autoritats necessaris per atorgar els drets que s'atorguen aquí a qualsevol Contingut enviat.

Podeu decidir enviar, publicar i visualitzar qualsevol material al servei de WishFinger.com o mitjançant aquest servei amb una llicència pública (per exemple, una llicència de Creative Commons ), tant si marqueu el material com a tal o si feu servir les eines del servei de WishFinger.com per fer-ho. Per evitar cap dubte, WishFinger.com no és part d'aquestes llicències públiques entre vosaltres i un tercer. A més, per evitar cap dubte, WishFinger.com pot decidir exercir els drets que s'atorguen a (a) la llicència o les llicències públiques, si n'hi ha, que apliqueu al vostre material o (b) aquest Acord.

7. Prohibició de la revenda del Servei. A menys que WishFinger.com ho autoritzi per escrit de forma explícita, l'usuari accepta que no podrà reproduir, duplicar, copiar, vendre, comerciar amb, revendre ni explotar per a cap finalitat comercial (a) cap part del Servei, (b) l'ús del Servei ni (c) l'accés al Servei.

8. Manifestacions i garanties. L'usuari manifesta i garanteix que (a) tota la informació que l'usuari proporciona a WishFinger.com per participar al Servei és correcta i està actualitzada; i (b) que té el dret, poder i autoritat necessaris per subscriure aquest Acord i fer les actuacions requerides en aquest Acord.

9. Rescissió; suspensió. WishFinger.com pot, a la seva exclusiva discreció, en qualsevol moment i per qualsevol raó, donar per finalitzat el Servei, rescindir aquest Acord o suspendre, cancel•lar o rescindir el vostre compte. Si es rescindeix el vostre compte, s'inhabilitarà i no podreu tenir accés ni al compte ni als fitxers o altre contingut inclòs al compte, tot i que pot ser que hi hagi còpies residuals de la informació al nostre sistema durant un temps per fer-hi còpies de seguretat.